Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

2007

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2007pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2007pobierz
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta:  pobierz

2008

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2008: pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2008: pobierz, pobierz, pobierz
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2008pobierz

2009

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2009: pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2009: pobierz
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2009: pobierz

2010

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2010: pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2010: pobierz
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2010: pobierz
 • Uchwala o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2010 POSUU Koło w Szczecinie: pobierz

2011

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011: pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011: pobierz
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2011: pobierz

2012

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012: pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012: bilans, rachunek wyników
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2012pobierz
 • Informacja dodatkowa: pobierz

2013

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2013: pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2013: pobierz
 • Informacja dodatkowa: pobierz

2014

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2014: pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2014: bilansrachunek wyników
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2014pobierz
 • Informacja dodatkowa: pobierz

2015

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2015: pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2015: pobierz
 • Informacja dodatkowa: pobierz

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023