Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn. „Ośrodek Oparcia Społecznego” jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

 

I. OGÓLNA INFORMACJA O PLACÓWCE

Ośrodek Oparcia Społecznego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców Gminy Miasto Szczecin bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

Ośrodek Oparcia Społecznego poprzez prowadzenie kompleksowych form wsparcia zapobiega marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny w funkcjonowaniu psychospołecznym, socjalnym i obywatelskim.

Działanie kompleksowego systemu oparcia społecznego dla wyżej wymienionych grup osób w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości ich życia, wzrostu aktywności społecznej.

II. CEL PLACÓWKI

Celem Ośrodek Oparcia Społecznego jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu działalności rehabilitacyjnej, aktywizacji społecznej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, organizacji grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Działalność placówki pozwala na kompleksowe wsparcie i uzyskanie pomocy w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowej u około 360 osób.

W ramach Ośrodka Oparcia Społecznego prowadzone są działania:

Adres placówki:
Szczecin, ul. Rostocka 125
tel. 91 42 68 197, 91 42 68 198, wew. 114

Kierownik placówki:
Konrad Piskorz