Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn. „Ośrodek Oparcia Społecznego” jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

I. OGÓLNA INFORMACJA O PLACÓWCE

Ośrodek Oparcia Społecznego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców Szczecina bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

Ośrodek Oparcia Społecznego poprzez prowadzenie kompleksowych form wsparcia zapobiega marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny w funkcjonowaniu psychospołecznym, socjalnym i obywatelskim.

Do Ośrodka Oparcia Społecznego trafiają osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z problemami prawnymi, bytowymi, wychowawczymi, problemami zdrowia psychicznego, które nie mają możliwości na ich przezwyciężenie we własnym zakresie.  Oparcie społeczne, jakie zapewniamy, daje tym osobom możliwość wyjścia z trudnej sytuacji. Uzyskują one profesjonalną pomoc niezbędną do samodzielnego aktywnego życia, pomocy socjalnej, kształtowania stosunków z otoczeniem, tym samym integrując środowisko osób niepełnosprawnych.

II. CEL PLACÓWKI

Celem Ośrodek Oparcia Społecznego jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu działalności rehabilitacyjnej, aktywizacji społecznej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, organizacji grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Działalność placówki pozwala na kompleksowe wsparcie i uzyskanie pomocy w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowej u około 245 osób.

W ramach Ośrodka Oparcia Społecznego prowadzone są działania:

Adres placówki:
Szczecin, ul. Rostocka 125
tel. 91 42 68 197, 91 42 68 198, wew. 114

Kierownik placówki:
Konrad Piskorz