Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

50 LAT OTWIERAMY PRZED NIMI ŻYCIE

Pod takim hasłem 20 września 2014 roku odbyły się uroczyste obchody 50-lecia ruchu rodziców na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym.

W Katedrze p.w. Św. Jakuba Apostoła uroczystą Mszę Św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół celebrował Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga .

O godz. 17.00 w nowej Filharmonii rozpoczęła się uroczysta gala w której udział wzięli między innymi: Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Poseł na Sejm Magdalena Kochan oraz przedstawiciele wielu instytucji, organizacji, rodzice i przyjaciele oraz osoby z upośledzeniem umysłowym.

Na rozpoczęcie gali wystąpiła orkiestra Orkiestra Gamelan wraz z chórem Akademii Morskiej, następnie publiczność obejrzała film, który prezentował 50-letnią historią ruchu rodziców na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym.

Pan Marek Tałasiewicz Wojewoda Zachodniopomorski w imieniu Prezydenta RP odznaczył Panią Barbarę Jaskierską Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Pana Ryszarda Drużbę i Henryka Molendę Złotym Krzyżem Zasługi.

Srebrne Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymały:

 • Maria Kurek
 • Joanna Rucińska

Medale PSOUU Fideliter et Constanter (Wiernie i wytrwale):

 • Magdalena Kochan Poseł na sejm RP
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Dr Jan Stankiewicz

oraz długoletni pracownicy:

 • Barbara Kolmer
 • Katarzyna Michno
 • Adrian Guranowski
 • Elżbieta Dzierżanowska
 • Irena Janik
 • Beata Flis
 • Agnieszka Figiel
 • Anna Rześna
 • Mirosława Masłowska

Dyplomy pamiątkowe PSOUU Koło w Szczecinie:

 • Monika Adamowska
 • Bożenna Gwizdek
 • Ewa Studzińska
 • Konrad Piskorz
 • Maria Oleska

Galę uświetnił koncert Zespołu pod Budą bawiąc gości swoimi przebojami.

W foyer Filharmonii czekała na gości wystawa rękodzieła wykonywanego przez osoby z upośledzeniem umysłowym w placówkach Koła, wystawa fotograficzna naszej 50-letniej historii oraz poczęstunek przygotowany przez najmłodszą naszą placówkę Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej. Ostatni goście opuścili nas o godz. 22.00.