Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

PODARUJ NAM 1,5% SWOJEGO PODATKU

W deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 należy wypełnić w pozycji:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

odpowiednie rubryki podając:

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000028314,

deklarowaną kwotę (1,5% podatku) zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pieniądze  zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy do 3 miesięcy po terminie złożenia deklaracji podatkowej.