Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 W 1963 roku grupa rodziców wychowujących dzieci z upośledzenim umysłowym zaprotestowała publicznie przeciwko odmawianiu ich dzieciom konstytucyjnego prawa do nauki. Przez 28 lat ruch rodziców skutecznie służył osobom z upośledzeniem umysłowym w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jako Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

Koło w Szczecinie powstało w 1964 roku. W lipcu 1991 uzyskało rejestrację jako Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jako oddział ogólnopolskiej organizacji Koło w Szczecinie posiada osobowość prawną.

DOKĄD ZMIERZAMY:

  • od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku,
  • od uzależnienia do partnerstwa i samostanowienia,
  • od izolacji do życia w otwartym środowisku,
  • od rozpaczy i poczucia beznadziejności do samopomocy, wspierania ich
  • w wykonywaniu funkcji wynikających z potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych, które potrzebują towarzyszenia w stale rozwijającej się samodzielności, a także pomocy w opiece, gdy osoba (bez względu na wiek) tego wymaga.

Działania nasze, oparte są o najwyższe standardy europejskie tworzą system wparcia osoby z upośledzenim umysłowym, zmierzając do likwidacji barier społecznych, architektonicznych utrudniających tym osobom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i korzystanie z ich praw. Ich rodziny, przy wsparciu Stowarzyszenia, aktywnie uczestniczą w życiu publicznym środowiska lokalnego.