Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Został utworzony w 1993 r. Obecnie obejmuje rehabilitacją społeczno – zawodową, fizyczną, psychologiczną 70 dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, także z dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 16.00

W pracowniach: kulinarnej, utrzymania czystości i estetyki domu, krawieckiej, komputerowej, stolarstwa, poligrafii, witrażu, art-terapii, ruchu rozwijającego,  technicznej, przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, bukieciarstwa, ogrodniczej, prowadzona jest rehabilitacja społeczno-zawodowa mająca na celu przygotowania uczestników WTZ – w miarę ich możliwości – do funkcjonowania w różnych kręgach społecznych: w rodzinie, grupie sąsiedzkiej, koleżeńskiej, społeczności lokalnej oraz wykształcenia umiejętności wykonywania elementów pracy zgodnie z indywidualnymi preferencjami i predyspozycjami. Nabyte umiejętności pozwalają n podjęcie zatrudnienia w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzonym przez PSONI Koło w Szczecinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest także miejscem realizacji pasji, nauki spędzania czasu wolnego, nawiązania trwałych przyjaźni, nabywania postaw samopomocy oraz pomocy najsłabszym kolegom.

Adresy placówki:
Szczecin, ul. Wieniawskiego 25
tel. 91 487 14 41

Kierownik placówki:
mgr Jacek Kubiak