Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Szczecinie

ul. Rostocka 125,
71-771 Szczecin

tel. (91) 42 68 197,
tel. (91) 42 68 198,
fax (91) 42 69 268,

nr konta w banku:
PKO Bank Polski, Oddział w Szczecinie
57 1440 1143 0000 0000 0147 8753

e-mail: biuro@psoniszczecin.org.pl