Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Forma ruchu samopomocowego dla rodzin znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej (raz w tygodniu):

  • spotkania z prawnikiem na temat nowych rozwiązań prawnych,
    ulg i świadczeń dla rodzin wychowujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  • spotkania na temat nowych programów realizowanych przez instytucje
    i organizacje działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • organizacja turnusów rehabilitacyjnych
  • warsztaty,
  • imprezy sportowe i rekreacyjne.