Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Jest to forma aktywizująca młodzież i dorosłych do życiowego usamodzielniania, rozwijająca osobowość poprzez różne formy zajęć, będąca nauką aktywnego spędzanie wolnego czasu, w większości przypadków dla osób nie uczestniczących w żadnych placówkach rehabilitacyjnych.
Zajęcia Klubu Młodzieży i Dorosłych z Upośledzeniem Umysłowym odbywają się cztery razy w tygodniu.

  • Zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej (klub sportowy) raz w tygodniu, prowadzone przez rehabilitanta ruchowego,
  • Zajęcia rozwijające zdolności i zamiłowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, raz w tygodniu, prowadzone przez 3 wolontariuszy w ramach umowy wolontarystycznej.