Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie serdecznie zaprasza
dnia 12 czerwca 2024 r. w godzinach 10.00 – 13.00
na wizytę studyjną pn. „Drzwi Otwarte w placówkach PSONI Koło w Szczecinie”

Można odwiedzić wybrane lub wszystkie placówki wymienione poniżej:

1) Ośrodek Oparcia Społecznego – kompleksowa diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, poradnictwo socjalne, prawne, pedagogiczne – Szczecin, ul. Rostocka 125.

2) Centrum Małego Dziecka – wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wsparcie rodzin – Szczecin, ul. Rostocka 125.

3) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością, wsparcie rodzin – Szczecin, ul. Rostocka 125.

4) Warsztat Terapii Zajęciowej – rehabilitacja społeczno–zawodowa, wsparcie rodzin – Szczecin, ul. Wieniawskiego 25.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy – zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwości aktywnego, dającego zadowolenie życia, przy zachowaniu jak najlepszej formy fizycznej, psychicznej i umysłowej oraz wsparcie ich rodzin – Szczecin, ul. Rostocka 125.

6) Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej – rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz utrzymanie zatrudnienia przez osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Dobra, ul. Spełnionych Marzeń 3.

7) Mieszkania Wspomagane – miejsce samodzielnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach i kręgach społecznych umożliwiających niezależne życie poza rodziną, Szczecin, ul. Hoża 32

W trakcie wizyty pokażemy Państwu jak pracujemy oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Pierwszy termin – 12 czerwca w godzinach 10.00 do 13.00

Osoby zainteresowane są o formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@psoniszczecin.org.pl
Osoba do kontaktu – Maria Kurek tel. 533 342 350