Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Znamy już laureatów wojewódzkiego konkursu „KULTURA BEZ BARIER” organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie.

Dnia 25 stycznia 2024r. odbyło się posiedzenie jury, w trakcie którego dokonało oceny prac w trzech kategoriach konkursowych.

W I Kategorii artystycznej – Rysunek / praca plastyczna
w kategorii wiekowej – szkoły ponadpodstawowe
I miejsce zdobyła Sylwia Czarnecka
uczestniczka Warsztatu Terapii zajęciowej PSONI Koło w Szczecinie.

Sylwia Czarnecka - uczestniczka Warsztatu Terapii zajęciowej PSONI Koło w Szczecinie.

W II Kategorii artystycznej – Fotografia/praca graficzna
w kategorii wiekowej – szkoły ponadpodstawowe
I miejsce zdobył Michał Kosała
uczestnik Warsztatu Terapii zajęciowej PSONI Koło w Szczecinie.

Michał Kosała - uczestnik Warsztatu Terapii zajęciowej PSONI Koło w Szczecinie

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !