Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie informuje, że oferta złożona przez  Anna Kaźmierczak-Kornicz, Al. Bohaterów Warszawy 105/3, 70-373 Szczecin, została uznana za najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymogi stawiane w prowadzonym postępowaniu.