Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
SYSTEM WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Zarząd Koła w Szczecinie
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
składa

Panu Przemysławowi Momot

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Mamy.