Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zapytanie ofertowe na wymianę 25 szt. istniejących okien połaciowych na nowe, montaż 2 szt. nowych okien w pomieszczeniu nr 34 wraz z wykonaniem otworu w dachu pod okna w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie – w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym.

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV: 45421132-8 Instalowanie okien