Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dotyczy: Zakup, zainstalowanie i uruchomienie pralnic bębnowych z barierą higieniczną dla Wydziału Pralnia w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie w ramach zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności na zakup , zainstalowanie i uruchomienie pralnic bębnowych z barierą higieniczną dla Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej.

Zakres usługi:

 1. Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie pralnic bębnowych z barierą higieniczną szt.2 do Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3 o następujących parametrach:
 • Zasilanie elektryczne: 400 V
 • Moc grzewcza max. 36 kW
 • Moc całkowita max. 54 kW
 • Ładowność suchy wsad min. 50kg
 • Współczynnik odwirowania G min. 350
 • Wykonanie bębna stal nierdzewna
 • Bęben dwukomorowy, dzielony typ PULLMAN
 • Pojemność bębna min. 500L
 • Automatyczne pozycjonowanie bębna w celu sprawnego załadunku i wyładunku
 • Drzwi otwierane na bok (nie podnoszone)
 • Wysokość max. 1780 mm
 • Szerokość max. 1300 mm +/- 20mm *
 • Głębokość max. 1350 mm +/- 20 mm
 • Przystosowana do podłączenia automatycznego systemu dozowania detergentów
 • Wyposażona w dozownik na ręczne dozowanie detergentów
 • Możliwość zapamiętania min. 80 programów
 • Możliwość ręcznego sterowania zadanym programem ( chodzi o możliwość ingerowania w takie parametry jak: wpływ na czas trwania danego etapu, przejście do kolejnego, czy powtórzenie etapu)
 • Możliwość zmiany programu na inny w przypadku stwierdzenia, że zadany program jest niewłaściwy (dotyczy to sytuacji kiedy program zostanie uruchomiony i pracownik zorientuje się, że jest on niewłaściwy)
 • Gwarancja na urządzenie min. 2 lata

*) pralnice nie spełniające tego kryterium będą dopuszczone do rozpatrzenia po spełnieniu dodatkowych warunków:

 • Panel sterujący zarówno po stronie „brudnej” jak i „czystej” musi być zamontowany w środkowym frontowym panelu nad bębnem
 • Pojemnik do ręcznego dozowania musi być zamontowany w środkowym frontowym panelu nad bębnem
 • Urządzenie nie wymaga dostępu serwisowego po bokach (z uwagi na ograniczoną przestrzeń do instalacji
 • Maksymalna szerokość pralnicy nie może przekroczyć 1560 mm
 1. W ramach Usługi Zleceniobiorca będzie zobowiązany do wykonywania następujących czynności i zadań:
 1. Dostarczenie, podłączenie do istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej.
 2. Zaprogramowanie programów piorących
 3. Podłączenie automatycznego systemu dozującego detergenty
 4. Przeszkolenie pracowników MZAZ z obsługi urządzeń
 5. Zapewnienie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej przedmiotu zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia max. 12 tygodni od momentu złożenia zamówienia

Miejsce wykonania usługi:

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, 72-003 Dobra, ul. Spełnionych Marzeń 3.

Oferta powinna zawierać specyfikację techniczną na proponowane urządzenie z uwzględnieniem parametrów podanych w pkt. 1 oraz cenę netto za wykonanie zlecenia z uwzględnieniem czynności i zadań wymienionych w pkt. 1;2

Termin składania ofert cenowych 20.05.2024 drogą elektroniczną na e-mail:
sekretariat@psoniszczecin-mzaz.pl.

Osoba do kontaktów:
Marek Nowak – tel. Kom. 518 810 170; 721 616 13