Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, celem oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z załączonym zapytaniem o cenę.

Kod CPV:  34114000-9 Pojazdy specjalne