Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
w ramach procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na zaprojektowanie 22 kostiumów teatralnych dla osób z niepełnosprawnościami grających w widowisku teatralno-muzycznym pt. ,,Alicja w krainie czarów”.

Postacie:

 1. Alicja
 2. Królik
 3. Dama dworu
 4. Dworzanin
 5. Jaszczurka
 6. Kapelusznik
 7. Król
 8. Królowa
 9. Księżna
 10. Kucharka
 11. Lokaj Ryba
 12. Marcowy Zając
 13. Mysz
 14. Niby Żółw
 15. Ogrodnik
 16. Pan Gąsienica
 17. Ptak Dodo
 18. Smok
 19. Walet Kier
 20. Żaba w liberii
 21. Żołnierz Trefl
 22. Kot z Cheshire

Warunki wykonania usługi:

 1. Wizualizacja w 3D każdego kostiumu wraz ze wszystkimi elementami składowymi
 2. Wskazanie kolorystyki, rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany
 3. Pisemna gwarancja współpracy na etapie szycia kostiumów w postaci doradztwa co do materiałów, źródeł ich pozyskania, itp.
 4. Usługodawca winien charakteryzować się wykształceniem wyższym w zakresie sztuk projektowania lub co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania kostiumów lub odzieży udokumentowanych pisemnymi referencjami.

Oferta powinna zawierać specyfikację z uwzględnieniem parametrów podanych w pkt. 1 – 4 oraz cenę brutto za całą usługę.

Termin składania ofert: 14.06 2024 do godziny 9.00 drogą elektroniczną na e-mail: biuro@psoniszczecin.org.pl

Kryterium wyboru oferty:
80% – cena
20% – ocena wartości artystycznej kostiumów

Osoba do kontaktów:
Maria Kurek – tel. Kom. 533 342 350

Usługa w ramach projektu „Alicja w krainie czarów” Współfinansowane w ramach umów: z PFRON – Projekt w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „KULTURA WRAŻLIWA” – moduł G programu „Wsparcie Inicjatyw” (Umowa nr WIG/000008/BF/D) oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (Umowa nr WKiDN/II/32/2024)