Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: ,,Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie”  jest współfinansowane ze środków PFRON otrzymanych za pośrednictwem Gminy Miasto Szczecin
oraz współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Celem projektu jest umożliwienie rehabilitacji społeczno-zawodowej 44 osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną oraz sprzężenia – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Przedmiotem zadania jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 9 osobowej (bus) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z możliwością przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Miejscem realizacji zadania jest budynek biurowy Koła w Szczecinie PSONI mieszczący się przy ul. Rostockiej 125, w którym będzie przygotowywane i przeprowadzane postępowanie przetargowe na zakup busa. Odbiór zakupionego samochodu nastąpi w siedzibie PSONI Koło w Szczecinie, ul. Rostocka 125/ WTZ ul. Wieniawskiego 25/w siedzibie Wykonawcy usługi/dostawcy towaru.

Bus zostanie przeznaczony do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Grupą docelową projektu są 44 osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną oraz sprzężenia, w tym 2 osoby na wózku inwalidzkim – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin.

Są to osoby dorosłe – powyżej 18 roku życia:

Realizacja zadania zapewni udział ON w rehabilitacji społeczno-zawodowej, w tym zwiększenie dostępności do miejsc użytku publicznego – włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną do życia społecznego.