Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Kończące kadencję Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Walne Zebranie uświetniły swoją obecnością:

Pani Dorota Rybarska-Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Zachodniopomorskiego

oraz

Pani Lidia Rogaś – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin i Pani Agnieszka Królikowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.