Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na Zakup, dostawa i montaż krzesła ewakuacyjnego dla  osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie –  w placówce Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie.