Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Treść zapytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany okien połaciowych w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy  ul. Rostockiej 125”.