Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Projekt pn. ,,Zakup samochodu w celu poprawy warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz pomocy w zaspakajaniu innych potrzeb socjalnych lub związanych z rehabilitacją społeczną osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – pracowników Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie”.

Celem projektu jest poprawa warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz pomoc w zaspakajaniu innych potrzeb socjalnych lub związanych z rehabilitacją społeczną oraz zawodową osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – pracowników Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup 9 miejscowego samochodu osobowego z windą do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posługujących się stale sprzętem ortopedycznym (kule, laski, stabilizatory), z zaburzeniami funkcjonalnymi narządu ruchu, osób których zaburzenia procesów poznawczych i percepcyjnych uniemożliwia korzystanie z komunikacji ogólnodostępnej.

Zakup samochodu dofinansowany ze środków PFRON oraz Zakładowego Funduszu Aktywności PSONI Koło w Szczecinie MZAZ.

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie jest miejscem rehabilitacji zawodowej i społecznej 175 osób z orzeczonym znacznym (102 osoby) lub umiarkowanym (73 osoby) stopniem niepełnosprawności. Funkcjonuje w nowoczesnym, całkowicie wolnym od barier architektonicznych obiekcie, spełniającym europejskie standardy dostępności, co pozwala na podjęcie aktywności przez każdą osobę, niezależnie od jej ograniczeń.