Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: “Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną Środowiskowym Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie” jest współfinansowane ze środków PFRON otrzymanych za pośrednictwem Jednostki samorządu Gminy Miasto Szczecin

Celem projektu jest umożliwienie rehabilitacji społecznej 40 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz znacznym ze sprzężeniami – podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup samochodu osobowego w wersji 9 miejscowej specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Termin realizacji zadania:
11.10.2023 – 31.07.2024