Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: ,,Zakup niezbędnego wyposażenia oraz wymiana zużytego w Warsztacie Terapii Zajęciowej” jest współfinansowane ze środków PFRON otrzymanych za pośrednictwem Gminy Miasto Szczecin

 

Celem projektu jest:

1) zakup profesjonalnej bieżni elektrycznej kardio, która umożliwi uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej, w tym szczególnie osobom z nadwagą, efektywniej uczestniczyć w zajęciach ruchowych z uwzględnieniem indywidualnych planów, których celem jest obniżenie masy ciała i podniesienie parametrów zdrowotnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

2) wymiana wanny do masażu podwodnego na nową umożliwiającą bezawaryjne stosowanie zabiegów hydroterapeutycznych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej objętych wskazaniami lekarskimi.

Planowana liczba osób niepełnosprawnych, których dotyczy projekt zakupu bieżni: 55

Planowana liczba osób niepełnosprawnych, których dotyczy projekt wymiany wanny: 40