Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: ,,Wymiana okien połaciowych oraz wykonanie oznaczenia kontrastowego schodów w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125” jest dofinansowane ze środków PFRON przekazanych przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskie

Realizacja zadania polega na wymianie okien połaciowych oraz wykonaniu oznaczenia kontrastowego schodów w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością intelektualną, polegających na:

1. wymianie okien połaciowych:

  • wymiana 34 szt. istniejących okien połaciowych na nowe
  • malowanie ościeży okiennych po wymianie okien
  • montaż 2 szt. nowych okien w pomieszczeniu wraz z wykonaniem otworu w  dachu pod okna oraz obrobieniem od wewnątrz ościeży okiennych
  • parametry okien: okna dachowe drewniane obrotowe, dolne otwieranie, trzyszybowe.

2. Wykonanie oznaczenia schodów w kontrastowym kolorze.

  • montaż nakładek kątowych na schody wewnętrzne, zewnętrzne, zewnętrzne ewakuacyjne.

Termin realizacji zadania: 18.05.2023 – 30.11.2023.