Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wykonanie remontu dachu oraz wymiany okien dachowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Wieniawskiego 25 w Szczecinie”

Wykonanie zadania obejmuje roboty budowlane przygotowawcze, montażowe oraz wykończeniowe związane z wymianą okien dachowych wraz z malowaniem  powierzchni wewnętrznych i wszelkimi pracami towarzyszącymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Wieniawskiego 25 w Szczecinie – obiekcie służącym rehabilitacji  w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji zadania: 26.05.2022 – 30.07.2022.

Wartość dofinansowania: 26 500,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 55 350,00 zł.