Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Realizacja zadania pn.: Wykonanie remontu dachu oraz wymiany okien dachowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) przy  ul. Wieniawskiego 25 w Szczecinie jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Realizacja zadania polega na wykonaniu remontu  dachu oraz wymiany okien dachowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) przy  ul. Wieniawskiego 25 w Szczecinie.

Remont obejmuje:

 1. Prace przygotowawcze i demontażowe:
 • Demontaż gąsiorów 
 • Demontaż blachodachówki 
 • Demontaż obróbek kominów 
 • Demontaż istniejących okien połaciowych 
 • Wywóz starych okien kontenerem 
 1. Montaż nowych okien połaciowych.
 2. Ponowny montaż pokrycia dachowego, malowanie ościeży wewnętrznych okien, czyszczenie rynien:
 • Ponowny montaż blachodachówki 
 • Ponowny montaż gąsiorów 
 • Ponowny montaż obróbek blacharskich kominów 
 • Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 
 • Czyszczenie rynien.

Termin realizacji zadania: 26.05.2022 – 30.07.2022.