Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym” Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie polegać będzie na stworzeniu dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną warunków samodzielnego życia w mieszkaniu chronionym zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami
i możliwościami psychofizycznymi przy pomocy asystentów. Asystent jest dla osób korzystających z tej formy wsparcia niezbędny w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością.
Mieszkanie Chronione zapewnia optymalne warunki do prowadzenia samodzielnego życia
w społeczeństwie. Osoby w nim zamieszkujące chcą decydować w sprawach ich dotyczących. Dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną pobyt w mieszkaniu chronionym jest jedyną szansą na własny kąt, pozwala uniknąć im umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, zapewnia indywidualne wsparcie w prowadzeniu maksymalnie samodzielnego życia i integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie Chronione prowadzone przez PSONI Koło w Szczecinie mieści się przy ulicy Hożej 32
w Szczecinie, składa się z 3 segmentów po pięć pokoi mieszkalnych indywidualnych z łazienkami.
W każdym z segmentów jest 1 pokój dzienny wyposażony w zabudowę kuchenną, sprzęt gospodarstwa domowego, oraz niezbędne do funkcjonowania rzeczy użytku codziennego.

W Mieszkaniu Chronionym mieszkać będzie 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz znacznym ze sprzężeniami.

Termin realizacji zadania:
od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2027 r.