Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Zadanie publiczne pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez dofinansowanie miejsc w Mieszkaniu Chronionym” jest współfinansowane ze środków Miasta Szczecin.

Zadanie polega na stworzeniu dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną warunków samodzielnego życia w mieszkaniu chronionym zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi przy pomocy asystentów.

Mieszkanie Chronione znajduje się przy ulicy Hożej 32 w Szczecinie. Składa się z 3 segmentów po 5 pokoi mieszkalnych indywidualnych z łazienkami. W każdym z segmentów znajduje się 1 pokój dzienny wyposażony w zabudowę kuchenną, sprzęt gospodarstwa domowego oraz niezbędne do funkcjonowania rzeczy użytku codziennego. Mieszkanie to zapewnia optymalne warunki do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30  do 15.30 wszyscy mieszkańcy przebywają w pracy w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, bądź uczestniczą w zajęciach innych placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 7.30 oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy mieszkańcy przebywają w mieszkaniu chronionym (lub w innych miejscach — w zależności od osobistych planów i potrzeb) wraz z asystentami.

Prowadzenie Mieszkania Chronionego pozwala na kontynuowanie procesu rehabilitacji społecznej, ekonomicznej oraz uniknięcie wykluczenia społecznego, na jakie narażone są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Umieszczenie tych osób w Domu Pomocy Społecznej często kończy się ograniczeniem ich samodzielnego funkcjonowania. Posiadając odpowiedni potencjał, przygotowaną kadrę (asystentów) PSONI Koło w Szczecinie profesjonalnie zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu z życia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowuje te osoby do aktywnego życia w społeczeństwie.

Prowadzenie Mieszkania Chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną stwarza im optymalne warunki do rozwoju, podnosi jakość ich życia poprzez wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków warunków do samodzielnej rehabilitacji.

W ramach projektu realizowane są działania: Asystencja osobista, trening społeczny, trening ekonomiczny.