Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem projektu jest prezentacja polskiej muzyki poważnej przed szeroką publicznością w Niemczech oraz pobudzanie polsko-niemieckiej współpracy poprzez wspólną realizację wyjątkowych koncertów, warsztatów, a w przyszłości innych imprez.

Termin:

Działania związane z realizacją całości zadania przewidziane są od września
do grudnia 2007 roku.

Cykl:

Zadanie jest działaniem przewidzianym do realizacji w ciągu 4 miesięcy,
w takcie których odbyć się ma cykl 3 spotkań niepełnosprawnych intelektualnie muzyków, polskich i niemieckich, w formie wyjazdów warsztatowo-koncertowych. Obie strony przeprowadzą również w swoich krajach cykl prób do wspólnego koncertu finałowego (strona polska 8 prób po 1,5h X 3 miesiace). Strona polska przeprowadzi również cykl prób przed koncertem inauguracyjnym (8 prób po 1,5h).

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu w Berlinie dwóch polsko-niemieckich koncertów, na których przed, głownie niemiecką, publicznością podoopieczni Ośrodka Oparcia Społecznego zagrają tematy muzyczne z polskiej muzyki poważnej.
Wnioskodawca od 2000 roku prowadzi w Ośrodku Oparcia Społecznego Orkiestrę Perkusyjną Gamelan. Zespół tworzą osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Podstawę instrumentalną Orkiestry stanowi zestaw instrumentów niemieckiego kompozytora Carla Orffa.
Głównym celem Zespołu jest szeroko pojęte usprawnianie psychofizyczne jego uczestników, ale również aktywny udział w życiu kulturalnym poprzez koncertowanie i współpracę z różnymi artystami. Orkiestra Gamelan jest jedynym tego typu zespołem w Polsce. Ważnym elementem działalności Orkiestry jest zwrócenie uwagi na miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz pomoc w doskonaleniu ich talentów i umiejętności muzycznych. To właśnie Orkiestra Gamelan będzie przed niemiecką publicznością w Niemczech, wspólnie
z muzykami podobnej, niemieckiej orkiestry, prezentowała polską muzykę poważną.
Wyjazd Orkiestry do Niemiec, poznanie się muzyków i opiekunów pozwoli
na omówienie i porównanie warsztatu pracy oraz nawiazanie trwałej współpracy
i w efekcie realizację dalszych, wspólnych działań. Prezentacja przez tak wyjątkową Orkiestrę polskiej muzyki poważnej w Niemczech jest dobrym sposobem na zaprezentowanie polskiej kultury oraz doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Wnioskodawca od wielu lat współpracuje z partnerami z Niemiec. Dzięki temu prowadzona jest konkretna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie i realizowane są wspólne projekty o charakterze społecznym. Działania te służą przełamaniu stereotypów
i niechęci, ale przede wszystkim jak najlepszej pomocy podopiecznym.
W dotychczasowych kontaktach brak jednak było działań ściśle artystycznych
i promocji kultury, zwłaszcza w odniesieniu do tak wyjątkowej współpracy zespołów muzycznych. Służyć temu ma zadanie Zasłuchani w muzykę – zapatrzeni w przyjaciół.