Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Zadanie pt.: „Zasłuchani w muzykę” – Orkiestra Perkusyjna Gamelan”.
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.  

Realizacja zadania polega na nagraniu czwartej płyty CD z repertuarem europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej w wykonaniu jedynej w Polsce Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, w której muzykami są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Realizacja zadania rozpoczęła się od przeprowadzenia 5 warsztatów muzycznych mających na celu przygotowanie repertuaru do nagrania płyty CD oraz nagranie płyty CD, a zakończona zostanie koncertem promującym nagraną płytę CD z utworami europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej.

Adresatami zadania są:

  • Mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego – poprzez czynny udział
    w koncercie promującym nagraną płytę CD będą mieli okazję poznać osiągnięcia muzyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, usłyszeć jedyną tego rodzaju Orkiestrę w Polsce jak i w Europie. Wezmą czynny udział w promowaniu pierwszej płyty CD z utworami europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej, zagranej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Przewidywana ilość osób podczas koncertu promującego nagraną płytę CD to ok. 200 osób.
  • Muzycy Orkiestry Perkusyjnej Gamelan – 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym nauczą się grać utwory europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej, dostaną szansę nagrania swoich osiągnięć muzycznych oraz wesprą Województwo Zachodniopomorskie w działalności kulturotwórczej oraz w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez kulturalnych.

Miejscem realizacji działań merytorycznych projektu będzie siedziba Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Szczecinie
ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin.

Miejscem nagrywania płyty będzie studio nagraniowe w Akademii Sztuki w Szczecinie przy Placu Orła Białego 2.