Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Projekt „Zakład Aktywności Zawodowej – partner osoby niepełnosprawnej w integracji”
realizowany przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego
uzyskał tytuł
„Najlepsza inwestycja w człowieka 2011”
w ramach ogólnopolskiego konkursu
“Dobre Praktyki EFS 2011”
zorganizowanego przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na stronie: www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/Konkurs_Dobre_praktyki_EFS_2011_rozstrzygniety_301211.aspx

 


 

„Zakład Aktywności Zawodowej – partner osoby niepełnosprawnej w integracji”

Od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2011 na terenie dwóch powiatów: szczecińskiego i polickiego trwa projekt mający na celu przygotowanie 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną do pracy w powstającym w Dobrej międzygminnym, wielowydziałowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Osobom biorącym udział w projekcie przypominamy o uaktualnieniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy, zgodnie z indywidualnymi terminami aktualizacji.

Obecnie realizowany jest ostatni etap projektu, w którym jego uczestnicy biorą udział w następujących działaniach.
Nauka prostych czynności pracy w zależności od możliwości osób niepełnosprawnych – na stanowiskach pracy w zakładach i instytucjach:

 • stolarstwo, obróbka drewna, renowacja mebli – Zakład Stolarski „BIMAR”;
 • kuchnia, przygotowywanie posiłków – Dom Pomocy Społecznej, ul. Romera 21-27;
 • prace pomocnicze w cukierni – „IZYBAR” Cukiernia&Piekarnia, Police;
 • ogrodnictwo, utrzymanie terenów zielonych – Szczecin: „Rajski Ogród”, Police: Ogrodnictwo-Jerzy Grzywa;
 • poligrafia – drukarnia COMgraph; drukarnia Graphic House;
 • utrzymanie czystości, prace pomocnicze – Dom Pomocy Społecznej, ul. Romera 21-27, Radisson Blu Hotel;
 • myjnia samochodowa – Auto Myjnia Todo;
 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych – Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Szczecinie;
 • montaż, demontaż – Hurtownia Suszu Egzotycznego, Artykułów Pamiątkarskich i Upominków B. Kaczmarczyk, LIGHT ART. Sp. Z o.o.;
 • recycling, niszczenie dokumentów – Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne;
 • krawiectwo – Usługi Krawieckie, Sabina Kurzawa, Police

Treningi umiejętności społecznych potrzebnych do wykonywania pracy oraz do funkcjonowania w środowisku.

Treningi odbywają się w różnych miejscach oraz czasie, np; w trakcie dojazdu i powrotu z pracy, w trakcie przygotowania stanowiska pracy, załatwiania spraw urzędowych, robienia zakupów, korzystania ze środków komunikacji miejskiej, w trakcie korzystania z ofert instytucji czasu wolnego i rekreacji.
Wybór kształtowanych umiejętności uzależniony jest od potrzeb uczestników projektu.
Najczęściej trenowane umiejętności to: dbałość o wygląd i higienę osobistą, umiejętność autoprezentacji (wygląd fizyczny, umiejętność prezentowania i wykorzystywania mocnych stron, umiejętność prezentowania się pisemnego), sposób zwracania się do przełożonego i współpracowników, rozwiązywanie problemów w pracy, w gronie kolegów, przyjmowanie krytyki, radzenie sobie z trudnościami, proszenie o pomoc, samodzielne funkcjonowanie w bliższym i dalszym środowisku (sklep, środki komunikacji miejskiej, urzędy, banki itp.), umiejętności niezbędnych w trakcie wykonywania pracy (punktualność, zdyscyplinowanie, troska o narzędzia pracy),

Ponadto osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z porad psychologów, prawnika, pracownika socjalnego, doradców zawodowych.


Osoby zainteresowane poradami proszone są o umówienie się drogą telefoniczną (nr telefonu: 91 4871441) lub drogą e-mailową: projektzaz@psouuszczecin.org.pl
Biuro Projektu:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
Rostocka 125
71-771 Szczecin
tel. 91 42 68 19, wew. 130, fax. 91 42 69 268

e-mail: projektzaz@psouuszczecin.org.pl
www.psouuszczecin.org.pl

 

Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie  i dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  działanie 7.2.1.