Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Zadanie publiczne w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin”.

Celem zadania jest objęcie wczesną, kompleksową rehabilitacją 20 dzieci do 7 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin w placówce Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie – Ośrodku Wczesnej Interwencji.

Beneficjentami zadania będą małe dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, które mają utrudniony dostęp do placówek kierowanych na kompleksowe działania rehabilitacyjno – terapeutyczne i ich rodziny, którym brak wsparcia i wiedzy w wychowywaniu dzieci z nieprawidłowym rozwojem. Dzieci zostaną objęte specjalistyczną opieką szeroko pojętej rehabilitacji podczas dobranych bloków zajęć terapeutycznych i konsultacji medycznych. Wszystkim działaniom zadania będą towarzyszyć rodzice/opiekunowie dzieci.

Będziemy wspierać i edukować rodziców, aby mogli świadomie wspomagać rozwój swojego dziecka również w warunkach domowych. Celem podejmowanych przez nas działań jest pobudzanie procesów poznawczych, intelektualnych, motorycznych dzieci tak, aby osiągnęły jak największą samodzielność i możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Chcemy stworzyć równe szanse rodzinom w naszym ośrodku poprzez:

– opracowanie indywidualnych, kompleksowych programów stymulujących i usprawniających dziecko,

– wdrażanie programów w specjalnie dobranych formach rehabilitacji i edukacji: “Mama, Tata i Ja”, „Mamo, Tato bądźmy razem”, “Mamo, Tato baw się ze mną”,

– korzystanie z konsultacji medycznych (lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz neurolog, lekarz pediatra),

– udział rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych w grupowych zajęciach wsparcia oraz udział całych rodzin w spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie ośrodka.

W realizacji zadania wezmą udział lekarze: neurolog, rehabilitacji medycznej, pediatra, a także terapeuci: psycholog, pedagodzy, fizjoterapeuci, muzykoterapeuta, wolontariusze oraz członkowie stowarzyszenia pełniący funkcje społecznie.