Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „W stronę samodzielności. Prowadzenie rehabilitacji w formie indywidualnych i grupowych zajęć zwiększających samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną” jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Projekt ma na celu podniesienie sprawności i samodzielności 100 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w różnych kręgach społecznych: rodzinnym, sąsiedzkim, koleżeńskim, lokalnym oraz w różnych rolach: uczestnika placówki, córki/syna, kolegi, sąsiada, pracownika, konsumenta. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez kształtowanie, trenowanie, utrwalanie, wzmacnianie zachowań społecznych adekwatnych do możliwości potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście wymagań kręgów społecznych, do których te osoby przynależą, jak również do treści przypisanych rolom społecznym, które te osoby powinny podejmować z racji swojego wieku oraz przysługujących im praw. W projekcie zaplanowano przeprowadzenie wielokompleksowych, ciągłych, indywidualnych oraz grupowych zajęć mających bezpośrednio wpłynąć na podniesienie sprawności i samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną, a tym samym na poprawę jakości życia. Beneficjenci zadania objęci zostaną kompleksowymi działaniami w formie:

– zajęć indywidualnych z zakresu samodzielności społecznej

– zajęć grupowych według treningu aktywności motorycznej MATP

– zajęć grupowych – muzykoterapii

– zajęć grupowych z zakresu utrzymania terenów zielonych

– zajęć grupowych z zakresu rehabilitacji usamodzielniającej.

 

Projekt prowadzony będzie na terenie trzech placówek, prowadzonych przez PSONI Koło w Szczecinie – w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie, w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Wieniawskiego 25 w Szczecinie i w Mieszkaniu Treningowym przy ul. Hożej 32 w Szczecinie, których właścicielem jest wnioskodawca.

Rehabilitacja prowadzona będzie w sposób ciągły (129 dni roboczych) przez cały okres trwania projektu, tj. 01.06.2018 – 30.11.2018 r. przez wykwalifikowaną specjalistyczną kadrę mającą doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby niepełnosprawne z terenu województwa zachodniopomorskiego – z powiatu m. Szczecin oraz powiatu polickiego legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.