Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zadań w ramach programu operacyjnego ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszy Promocji Kultury
zakupiono 15 instrumentów perkusyjnych
na łączną kwotę 25.670 zł.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania i wzrostu oddziaływania Orkiestry Gamelan przez umożliwienie wykonywania nowych utworów, prezentowanie nowego repertuaru, a co za tym idzie, udziału w koncertach wyjazdowych w kraju i za granicą.