Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu Promocja kultury polskiej za granicą.

Celem projektu jest prezentacja polskiej (europejskiej) i światowej muzyki jazzowej przed szeroką publicznością w Niemczech oraz pobudzanie polsko-niemieckiej współpracy poprzez wspólną realizację wyjątkowych koncertów, warsztatów, a w przyszłości innych imprez.

Realizacja projektu przyczyni się do umocnienia pozytywnego wizerunku Polski w Niemczech.

Termin:
Działania związane z realizacją całości zadania przewidziane są od marca do czerwca 2009 roku.

Cykl:
Zadanie jest działaniem przewidzianym do realizacji w ciągu 4 miesięcy,
w takcie których odbyć się ma cykl 3 spotkań niepełnosprawnych intelektualnie muzyków, polskich i niemieckich, w formie wyjazdów warsztatowo-koncertowych. Obie strony przeprowadzą również w swoich krajach cykl prób do wspólnego koncertu finałowego (strona polska 8 prób po 1,5h X 3 miesiace). Strona polska przeprowadzi również cykl prób przed koncertem inauguracyjnym (8 prób po 1,5h).

Opis zadania:
Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w Berlinie dwóch prób i jednego koncertu o tematyce jazzowej z udziałem polskiej Orkiestry Gamelan oraz zespołu muzycznego z organizacji Evengelisches Johannesstft Berlin oraz Diakonie-Werkstätten Berlin gGmbH Werkstatt Johannesstift.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie od 2000 roku prowadzi w Ośrodku Oparcia Społecznego Orkiestrę Perkusyjną Gamelan. Orkiestrę prowadzą profesjonaliści z wykształceniem muzycznym a także pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawę instrumentalną Orkiestry stanowi zestaw instrumentów niemieckiego kompozytora Carla Orffa.

Głównym celem Zespołu jest aktywny udział w życiu kulturalnym poprzez koncertowanie i współpracę z różnymi artystami oraz szeroko pojęte usprawnianie psychofizyczne jego uczestników.
Orkiestra Gamelan jest jedynym tego typu zespołem w Polsce, w którym grają wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ważnym elementem działalności Orkiestry jest zwrócenie uwagi na miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz pomoc w doskonaleniu ich talentów i umiejętności muzycznych. To właśnie Orkiestra Gamelan będzie przed niemiecką publicznością , wspólnie z muzykami niemieckiej grupy muzycznej, prezentowała polską i światową muzykę jazzową.

Wyjazd Orkiestry do Niemiec, poznanie się muzyków i opiekunów pozwoli na omówienie i porównanie warsztatu pracy oraz rozwinięcie współpracy a w efekcie realizację dalszych, wspólnych działań. Prezentacja przez tak wyjątkową Orkiestrę muzyki jazzowej w Niemczech jest dobrym sposobem na zaprezentowanie polskiej kultury oraz doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie od wielu lat współpracuje z partnerami z Niemiec. Dzięki temu prowadzona jest konkretna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie i realizowane są wspólne projekty o charakterze społecznym. Działania te służą przełamaniu stereotypów i niechęci, ale przede wszystkim jak najlepszej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Orkiestra Gamelan składa się z 33 osób z różnorakim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Działalność artystyczna – koncerty odbierane są rokrocznie przez ok. 5000 osób w kraju i za granicą.

W realizacji zadania wezmą udział wszyscy uczestnicy Orkiestry wraz z prowadzącymi orkiestrę oraz opiekunami – 40 osób. Po stronie niemieckiej zaangażowanych będzie około 15 artystów i ich opiekunów. Zakłada się, że koncert w Berlinie obejrzy około 300 widzów a medialna relacja z koncertu dotrze do ok. 300 000 odbiorców.
W trakcie realizacji zadania przewidziane jest przeprowadzenie w Polsce w siedzibie Wnioskodawcy 32 prób Orkiestry Gamelan przygotowujących muzyków do wspólnego koncertu w Berlinie.

Całość prac związanych z prowadzeniem korespondencji z partnerem, przygotowanie umów i zleceń dla wykonawców zadania oraz nadzór merytoryczny nad prowadzonymi działaniami oraz przygotowanie sprawozdań i rozliczę prowadził będzie koordynator projektu.

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona jest na pokrycie kosztów przejazdu i pobytu w Berlinie muzyków Orkiestry Gamelan wraz z prowadzącymi orkiestrę i opiekunami, wynagrodzenie pracowników orkiestry i koordynatora projektu oraz kosztów materiałów promocyjnych i biurowych.