Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Zadanie pt.: „Ocalić od zapomnienia. 40 lat wczesnej interwencji Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” dotyczy wydania publikacji propagującej ideę wczesnej interwencji, jej rozwój, znaczenie oraz efekty na przykładzie działań Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Planuje się wydanie publikacji obrazującej ideę, powstanie, tworzenie OWI, prezentującej sylwetki i wspomnienia osób tworzących ośrodek, pracujących z dziećmi i rodzicami, wspomnienia rodziców, losy pierwszych „absolwentów” OWI. Pisemne wspomnienia rodziców, profesjonalistów (terapeuci, fizjoterapeuta, logopeda, psycholog, pedagog, lekarze) ilustrowane będą zdjęciami z archiwum w/w.

Książka zostanie rozpowszechniona podczas Gali 40-lecia Wczesnej Interwencji, która odbędzie się w dniu 23.10.2018 r. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz wysłana pocztą do poradni, placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju, poradni świadczących usługi wczesnej interwencji.

Książka zostanie także upubliczniona na stronie internetowej PSONI Koła w Szczecinie pod adresem: https://psoniszczecin.org.pl/. Ponadto zostanie rozpowszechniona informacja o jej publikacji w różnych instytucjach na terenie województwa oraz informacja o możliwości bezpłatnego jej pobrania ze strony internetowej PSONI Koła w Szczecinie.