Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Zadanie publiczne pn.: „Obchody 40-lecia Wczesnej Interwencji” współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

W celu promowania działań wczesnej interwencji, Koło PSONI w Szczecinie zorganizowało uroczystość obchodów 40-lecia Wczesnej Interwencji – uroczystość propagującą ideę wczesnej interwencji dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, jej rozwój, znaczenie oraz efekty na przykładzie działań Koła w Szczecinie PSONI.

 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez:

1) przygotowania: uzgodnione zostały szczegóły programu i najmu powierzchni z Filharmonią Szczecińską oraz warunki najmu powierzchni, przygotowany został scenariusz uroczystości, wystawa prac podopiecznych Koła, plansze fotograficzne oraz prezentacja książki i filmu obrazujących 40 lat Wczesnej Interwencji na przykładzie historii działalności i dokonań Koła PSONI w Szczecinie; ustalony został repertuar występu orkiestry Perkusyjnej Gamelan, Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz zespołu „Sklep z Ptasimi Piórami”, przygotowano menu cateringu.

2) realizację – wydarzenie miało miejsce w dniu 23.10.2018 r. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ul. Małopolska 48.

Program uroczystości obejmował:

  • Występ Orkiestry Perkusyjnej Gamelan oraz Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie
  • Otwarcie, powitanie gości, wystąpienia
  • 40 lat Wczesnej Interwencji– Historia działalności i dokonań Koła PSONI w Szczecinie – prezentacja filmu pt.: ”Ocalić od zapomnienia”
  • Koncert zespołu „Sklep z Ptasimi Piórami”
  • Poczęstunek przygotowany przez Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej – Placówkę Koła w Szczecinie PSONI

Podczas uroczystości kilka słów wygłosił Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.

Każdy z gości miał również czas i okazję zapoznać się z wystawą prac i wyrobów podopiecznych naszego Koła. Była to okazja do rozmów, wspomnień i wymiany poglądów.

3) Promocję – o wydarzeniu powiadomione zostały media (prasa, telewizja), które zamieściły informacje o wydarzeniu oraz relacje z uroczystości. Wnioskodawca zamieścił we wszystkich materiałach promocyjnych oraz na swojej stronie internetowej https://psoniszczecin.org.pl/ informację o finansowaniu. Prowadzący w trakcie uroczystości poinformowali widzów o dofinansowaniu przez Gminę Miasto Szczecin jak również w Filharmonii były eksponowane logotypy/nazwy firm partnerów/darczyńców.

Odbiorcami zadania byli członkowie Kół PSONI z całego kraju, parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk samorządowych, profesjonaliści świadczący usługi w ww. zakresie (prawnicy, pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci), rodzice dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem.