Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Czas realizacji zadania: 03.06.2013 do 31.12.2013 roku. 

Realizacja zadania polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu koncertów muzycznych Orkiestry Perkusyjnej Gamelan Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie w różnych miastach Niemiec: Prenzlau, Güstrow, Berlin. Tematem koncertów będzie swoista podróż muzyczna i prezentacja utworów z polskiej literatury muzycznej. Będą to utwory bardzo różne począwszy od polskiej muzyki ludowej poprzez utwory wielkiego Fryderyka Chopina aż do czasów współczesnych Witolda Lutosławskiego, Mikołaja Góreckiego czy filmowego Krzysztofa Komedy. Oryginalną i niezwykłą formą tego projektu jest to, iż głównym przewodnikiem tej podróży oraz jej prezenterem będzie zespół muzyczny w skład którego wchodzą wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania realizowane w ramach zadania:

  • 39 warsztatów muzycznych. Podczas warsztatów osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą uczyć się utworów Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego, Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Komedy.
  • 3 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan:
    Prenzlau, Güstrow, Berlin.

W ramach realizacji zadania ” Muzyczna podróż – gra Orkiestra Perkusyjna Gamelan” zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte przez prezentację literatury muzycznej oraz pobudzenie polsko-niemieckiej współpracy.

Zaprezentowano osiągnięcia muzyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną podczas koncertów w Berlinie, Greifswaldzie, Prenzlau gdzie przed niemiecką publicznością muzycy przedstawili w swojej aranżacji utwory wielkiego Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego, Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Komedy, co umocnieniło pozytywny wizerunek Polski w Niemczech. Muzycy Orkiestry Perkusyjnej Gamelan mieli możliwość aktywnego udziału w życiu kulturalnym poprzez koncertowanie i współpracę z różnymi artystami, a także doskonalili swoje talenty i umiejętności muzyczne. Poprzez zrealizowanie tych zadań zwrócona została uwaga na miejsce osób z niepełnosprawnością intelektualną
w społeczeństwie.

Zrealizowano następujące działania:

  • Aranżacja utworów Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego, Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Komedy na instrumentarium Carla Orfa, na którym grają muzycy Orkiestry. Działanie polegało na rozpisaniu partytur oraz nut na specjalne instrumenty perkusyjne Orfa. Działanie to było realizowane przez: 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną – muzyków Orkiestry, 1 dyrygenta, 2 muzykoterapeutów.
  • Warsztaty muzyczne – podczas warsztatów muzycy uczyli się utworów Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego, Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Komedy. Działanie to realizowane było przez: 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników Orkiestry, 1 dyrygenta, 2 muzykoterapeutów, 1 koordynatora projektu, 5 wolontariuszy. W ramach działania zorganizowano 39 prób po 2 godziny.
  • 3 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan.
    –  Berlin (22.09.2013) koncert odbył się w ramach wieloletniej współpracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie z Evangelisches Johannesstift Behindertenhilfe podczas corocznych obchodów dożynkowych.

Greifswald ( 15.10.2013) Koncert został zorganizowany w Katedrze św. Mikołaja w Greifswaldzie przy pomocy ze strony zaprzyjaźnionej Pommercher Diakonieverin

Prenzlau. e.V.

Prenzlau (23.11.2013). Koncert zorganizowany został przy współpracy z IG Frauen und  Familie Prenzlau e.V. w ramach Polsko-Niemieckiej Gali.

Promocja zadania.

Celem promocji było dotarcie do jak największej liczby odbiorców w miastach, w których odbyły koncerty i poinformowanie ich o realizowanym zadaniu oraz zaproszenie do udziału w koncertach. Promocja przebiegała przez cały okres realizacji zadania. W ramach promocji zostały zrealizowane następujące działania: rozwieszanie plakatów informacyjnych o koncertach Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, kolportaż ulotek o koncertach przekazywanie informacji do lokalnych mediów, audycję radiową w Polskim Radiu Szczecin z dnia 11.11.2013 roku – http://radioszczecin.pl/index.php?idp=210&idx=660, artykułu w prasie – Kurier Szczeciński.

Podczas prób oraz koncertów wystawiona była tablica z logo programu operacyjnego i informacja, że dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwa była realizacji projektu. Działania w projekcie były rejestrowane w formie filmu kręconego przez osoby z niepełnoprawnością. Rezultat ich pracy jest dostępny poniżej. Promocja zadania obejmowała również artykuły w gazetach oraz relację z przebiegu projektu w lokalnym radiu. Partnerami medialnymi byli: “Kurier Szczeciński”, “Polskie Radio Szczecin”. Koncerty w Berlinie, Greifswaldzie oraz Prenzlau zostały rozpropagowane poprzez rozwieszenie 300 szt. plakatów oraz ulotki informacyjne o koncertach. Wnioskodawca oszacował, że liczba wszystkich odbiorców projektu wyniosła około 30 000 osób.