Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

W siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125 realizowany jest projekt „MÓJ SKARB”. Kształtowanie kompetencji prozdrowotnych poprzez wczesną interwencję specjalistyczną wobec dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem i z niepełnosprawnością intelektualną.
Projekt finansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2007. Obejmuje swoim zasięgiem całe województwo zachodniopomorskie.

Trwa od 12.11.2007 do 31.12.2007r.

Głównym celem jest profilaktyka i promocja zdrowia dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem i z niepełnosprawnością intelektualną poprzez system wczesnych specjalistycznych oddziaływań.
Zadaniem objęte są dzieci w wieku 0 do 7 roku życia przedwcześnie urodzone, zagrożone nieprawidłowym rozwojem z wadami wrodzonymi lub genetycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny.
Uczestnicy przebywają na turnusach tygodniowych w Pensjonacie Krótkiego Pobytu przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. Są objęci wielospecjalistyczną, kompleksową diagnozą, rehabilitacją i terapią.