Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Partnerski projekt
Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie
pn. „Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Celem projektu jest umożliwienie kształcenia ustawicznego osobom pracującym, zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć podniesienia swoich kwalifikacji i umiejętności.
W ramach projektu przeprowadzone są bezpłatne szkolenia dla pracowników zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną w następującym zakresie:

  • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki dla 60 uczestników – obejmujący 290 godzin w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk.
  • Kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki „Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami” dla 25 osób – obejmujący 90 godzin w formie intensywnych zajęć warsztatowych.
  • Kurs doskonalący z oligofrenopedagogiki „Diagnoza i terapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” dla 25 osób – obejmujący 90 godzin w formie wykładów oraz ćwiczeń.
  • Kurs z języka angielskiego dla 45 osób – obejmujący 180 godzin dydaktycznych.
  • Kurs z języka niemieckiego dla 30 osób – obejmujący 180 godzin dydaktycznych.

Czas trwania projektu od sierpnia 2006 r. do stycznia 2008 r.