Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Pilotażowy projekt “Genius Lutos” zrealizowany wspólnie z Filharmonią Szczecińską. Jako przykład dobrych praktyk do upowszechniania w instytucjach kultury w Polsce. Adresowany był do osób z upośledzeniem umysłowym. Szczególną rolę odegrała w nim Orkiestra Perkusyjna Gamelan, działająca w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie, skupiająca osoby z upośledzeniem umysłowym. Do realizacji projektu zostały zaproszone Koła PSOUU ze Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Polic.
Próby i warsztaty Orkiestry, służyły przygotowaniu nowego repertuaru opartego na ideach Witolda Lutosławskiego i inspirowane jego twórczością. Wspólne próby osób organizowane w ramach projektu prowadziły do wspólnych koncertów z artystami Filharmonii Szczecińskiej. Trwałym efektem projektu jest przewodnik metodyczny z dokumentacją filmową.

W ramach projektu zorganizowano:

  • 5 warsztatów muzycznych po 5 godzin.
  • 2 koncerty muzyków Orkiestry Perkusyjnej Gamelan wraz z muzykami Filharmonii Szczecińskiej.

Prowadzenie warsztatów i koncertów: Agnieszka Seroczyńska, Krzysztof Seroczyński, Paweł Kornicz – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Szczecinie

Opracowanie metodyczne przewodnika: Barbara Jaskierska, Maria Kurek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie

 

Poradnik metodyczny : http://www.lutoslawski.org.pl/files/pdf/GL_WWW2.pdf