Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

“ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, MAŁE DOTACJE”

oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współfinansowane przez Unię Europejską

 

Wykonane budki i kosze lęgowe przez osoby niepełnosprawne, umieszczone w miejscu realizacji szkoleń Wolin-Piaski.

Uczestnicy projektu “Galeria Ptaków Zagrożonych Wyginięciem” w trakcie jednego ze szkoleń teoretycznych – Wolin. Przeprowadzono trzy szkolenia. Szkoleniowcami byli:

  • Robert Kościów – ZTO, US
  • Reinhard Köpping – Niemcy

Końcowy montaż budki lęgowej dla Sowy Pójdźki.

Uczestnicy projektu przy konstruowaniu budki lęgowej.

Uczestnik projektu pracujący przy pile puzzlarce. Docinana jest kolejna deska do budki lęgowej. Zakup piły finansował WFOŚ.

Montaż budki lęgowej dla Sowy Pójdźki. Większość prac wykonywana była ręcznie przez osoby niepełnosprawne w pracowni stolarskiej w WTZ.

Szkolenie praktyczne – Wymarsz w celu założenia budek i koszy lęgowych w otulinie Wolinskiego Parku Narodowego.

Uczestnicy projektu przenoszą budkę lęgową dla Sowy Pójdźki do miejsca zawieszenia.

Zakładanie kosza lęgowego.

Przygotowania do założenia budki lęgowej dla Sowy Uszatej.

Tak wygląda budka lęgowa dla nietoperza wykonana przez uczestników projektu.