Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Zadanie publiczne pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” jest współfinansowane ze środków Miasta Szczecin.

Realizacja zadania polega na wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w wypełnianiu codziennych obowiązków, a także w realizacji innych przedsięwzięć wymagających obecności drugiej osoby.

Usługi świadczone przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej mają za zadanie umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną stwarzając im w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju, wsparcie w tych momentach, w których sami nie mogą sobie poradzić. Zakres usług asystenta obejmuje między innymi wsparcie w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego, takich jak ubieranie, rozbieranie, w toalecie, przy myciu, w spożywaniu posiłków, udziale w zajęciach rehabilitacyjnych, dojeździe do lekarza, do szkoły, pracy, dotarciu i uczestnictwie w kursach zawodowych i innych, podróż oraz innych potrzebach zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną.

Zadanie realizowane jest przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przez 12 miesięcy po 40 godzin tygodniowo. Zadanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Termin realizacji zadania:
od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Realizacja zadania podzielona zostanie na 3 działania:

Działanie I

1) Nabór chętnych do skorzystania z usług asystenta.

Nabór chętnych do skorzystania z asystentów odbywał będzie się przez 12 miesięcy, od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Z usług asystenta skorzystają 2 grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zgłosiły potrzebę wsparcia:

  • osoby samodzielnie życiowo, sprawne fizycznie o prawidłowo rozwiniętej umiejętności podejmowania decyzji z pełnym prawem obywatelskim wymagające   doradztwa w skomplikowanych sprawach życiowych,
  • osoby niesamodzielne życiowo, brak sfery decyzji, o dużych ograniczeniach fizycznych, wymagające doradztwa, pomocy życiowej i opieki bezpośredniej.

Działanie II

Bezpośrednia praca asystenta mająca na celu wzmacnianie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem tych treningów będzie nauczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, że mogą podejmować samodzielne decyzje. Asystent osobisty ma im pomóc pokonać ograniczenia związane z samodzielnym funkcjonowaniem.

Działanie prowadzone będzie w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Działanie III – Promocja zadania

Promocja zadania polega na zamieszczeniu na stronie internetowej PSONI Koło w Szczecinie informacji o projekcie oraz o naborze chętnych do projektu. Działanie prowadzone będzie w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu

  • w okresie od 01.01.2017 r. –do 30.06.2017 r.

W realizacji zadania publicznego wzięli udział mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin: 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie składając wniosek pozyskało środki na zatrudnienie 1 osoby na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

  • w okresie od 01.07.2017 r. – do 31.12.2017 r.

Działania prowadzone były w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, domach osób wspieranych, a także w środowisku lokalnym na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wnioskodawca realizując zadanie objął działaniem asystenta 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną  – mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.