Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Aktywizacja społeczno – kulturalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania muzyczne i artystyczne w tym nauka repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej”.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2014, 2015, 2016.

Realizacja projektu polega na rehabilitacji społecznej ( kulturalno – artystycznej) dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym. Podopieczni Ośrodka Oparcia Społecznego dorosłe osoby z upośledzeniem umysłowym uczą się grać utwory z repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej.

Działania projektu:
– Warsztaty Muzyczne – w ramach projektu zostało zrealizowanych 193 warsztaty muzyczne po 2 godziny, podczas których Orkiestra przygotowuje repertuar do koncertów . Beneficjentami zadania jest 25 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

– Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan – podczas organizowanych koncertów zastały prezentowane są osiągnięcia muzyczne osób z upośledzeniem umysłowym, które zostały przygotowane podczas warsztatów muzycznych. W ramach realizacji projektu zorganizowano 10 koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan.