Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Aktywizacja społeczno – kulturalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania muzyczne i artystyczne w tym nauka repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmujący zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Aktywizacja społeczno – kulturalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania muzyczne i artystyczne w tym nauka repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej”.

Realizacja projektu polegała na rehabilitacji społecznej (kulturalno – artystycznej) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wnioskodawca od 2000 roku prowadzi w Ośrodku Oparcia Społecznego Orkiestrę Perkusyjną Gamelan. Orkiestrę tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawę instrumentalną Orkiestry stanowi zestaw instrumentów niemieckiego kompozytora Carla Orffa. Głównym celem zadania jest szeroko pojęta rehabilitacja społeczna jego uczestników, ale również aktywny udział w życiu kulturalnym. Ważnym elementem działalności Orkiestry jest zwrócenie uwagi na miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz pomoc w doskonaleniu talentów.

Termin realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Warunki rekrutacji do projektu

Beneficjentami ostatecznymi zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną – podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie. Członkowie Orkiestry Perkusyjnej Gamelan zostali zakwalifikowani na podstawie następujących wskaźników:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub niepełnosprawność ze sprzężeniami,
 • wola uczęszczania na warsztaty muzyczne, przynależność do Orkiestry Perkusyjnej Gamelan w formie pisemnej lub ustnej, jeżeli osoba jest niepisząca,
 • przesłuchanie muzyczne przez muzyków prowadzących zajęcia pozwalające na napisanie Ewaluacji Indywidualnego Planu Działania.

W przypadku przyjęcia do projektu nowych uczestników obowiązują wymienione wyżej kryteria, po przesłuchaniu muzycznym zostanie napisany Indywidualny Plan Działania.

Rekrutacja prowadzona jest na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Forma wsparcia

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 • Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan

W ramach realizacji formy wsparcia zostanie zorganizowanych 85 warsztatów muzycznych po 2 godziny, podczas których Orkiestra przygotuje repertuar do koncertów. Beneficjentami zadania będzie 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym mieszkających w Gminie Miasto Szczecin. Priorytetowym celem tej formy wsparcia będzie integracja i zapoznanie się niepełnosprawnych muzyków oraz słuchaczy (odbiorców) koncertów z europejską muzyką klasyczną i współczesną. Poprzez warsztaty muzyczne i prezentację swoich osiągnięć niepełnosprawni muzycy mają okazję i szansę rozwoju wielu innych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, chociażby w życiu społecznym. Nauka umiejętności muzycznych, poczucia rytmu, odtwarzania nut często zapisanych jako kolorowe kropki na poszczególnych dźwiękach instrumentarium wymaga częstych i systematycznych prób. W realizacji tej formy wsparcia weźmie udział 25 ONI, 1 Dyrygent, 2 Muzykoterapeutów oraz 3 wolontariuszy. Warsztaty muzyczne odbywać się będą w placówce PSONI Koło w Szczecinie przy ulicy Wieniawskiego 25. Budynek ten dysponuje dużą salą gimnastyczną, co pozwala na komfortowe i logistyczne rozstawienie instrumentarium do przeprowadzenia warsztatów muzycznych.

 • Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan

Podczas koncertów zostaną zaprezentowane umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zostały wypracowane podczas warsztatów muzycznych. W ramach realizacji projektu wnioskodawca zorganizuje 5 koncertów. Przewidywana liczba zagranych utworów podczas każdego koncertu – 8. Szacowana liczba widzów podczas koncertów – 600 osób. Działania organizacyjne oraz przeprowadzenie koncertów wspomagane będą przez 3 wolontariuszy. Ich zadaniem będzie pomoc w spakowaniu/rozpakowaniu instrumentarium do przewozu, rozłożeniu/złożeniu instrumentarium na scenie, asystowaniu beneficjentom ostatecznym projektu podczas realizacji formy wsparcia.

Harmonogram realizacji projektu

Rok 2017 2018
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X X X X
Podzadania
1.1 Ewaluacja Indywidualnego Planu Działania / Stworzenie Indywidualnego Planu Działania X X X
1.2 Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X X X X X X X X X X
1.3 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X X X

 

Rok

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

Miesiąc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

 

Czas trwania całego projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Podzadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Ewaluacja Indywidualnego Planu Działania / Ocena realizacji Indywidualnego Planu Działania

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

1.2

Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

Aktualności dotyczące realizowanego projektu

W okresie od 01 kwietnia 2017 do 31 sierpnia 2017 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne, organizowane 2 razy w tygodniu (wtorek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania zostało zorganizowanych 40 warsztatów muzycznych po 2 godziny – łączny czas zajęć 80 godzin.

Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez dyrygenta oraz 2 muzykoterapeutów wspieranych przez 3 wolontariuszy.

 • zorganizowano 2 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, które odbyły się w dniach: 21.05.2017r. w Kościele Świętej Rodziny w Szczecinie, 11.06.2017 r w Kościele p.w. Wniebowstąpienia NMP w Międzywodziu.

W realizację koncertów zaangażowani byli: dyrygent, 2 muzykoterapeutów, 4 wolontariuszy oraz 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podczas koncertów zostało zaprezentowanych 6 utworów muzycznych przygotowanych w ramach warsztatów muzycznych. Przed każdym koncertem, w celu zaproszenia jak największej liczby słuchaczy w miejscach publicznych oraz instytucjach rozwieszono plakaty zapraszające na koncert. Plakaty zawierały informacje o współfinansowaniu zadania ze środków PFRON oraz opatrzone były logo PFRON. Na koncert przybyło ok. 500 widzów.

W okresie od 01 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne 2 razy w tygodniu ( wtorek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania w pierwszym okresie finansowania zostało zorganizowanych 66 warsztatów muzycznych po 2 godziny. Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków.
 • zorganizowano 4 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, które odbyły się w dniach: 21.05.2017 r. w Kościele Świętej Rodziny w Szczecinie, 11.06.2017 r. w Kościele p.w. Wniebowstąpienia NMP w Międzywodziu, 16.09.2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Goleniowie, 12.12.2017 r w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej,
  W realizację koncertów zaangażowani byli: 1 Dyrygent, 2 Muzykoterapeutów oraz 4 wolontariuszy, zagrano 11 utworów muzycznych przygotowanych w ramach przeprowadzonych warsztatów muzycznych. Przed każdym koncertem Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, w celu zaproszenia jak największej liczby słuchaczy w miejscach publicznych oraz instytucjach rozwieszano plakaty zapraszające na koncert. Plakaty zawierały informacje współfinansowaniu zadania ze środków PFRON oraz opatrzone były logo PFRON.
  Szacuje się, że liczba widzów podczas koncertów wyniosła ok. 500 osób.

W okresie od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne 2 razy w tygodniu ( wtorek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania zostało zorganizowanych 85 warsztatów muzycznych po 2 godziny. Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków.
 • zorganizowano 5 koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, które odbyły się w dniach: 21.05.2017 r. w Kościele Świętej Rodziny w Szczecinie, 11.06.2017 r. w Kościele p.w. Wniebowstąpienia NMP w Międzywodziu, 16.09.2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Goleniowie, 12.12.2017 r w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, 18.01.2018 r. w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie.
  W realizację koncertów zaangażowani byli: 1 Dyrygent, 2 Muzykoterapeutów oraz 4 wolontariuszy, zagrano 13 utworów muzycznych przygotowanych w ramach przeprowadzonych warsztatów muzycznych. Przed każdym koncertem Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, w celu zaproszenia jak największej liczby słuchaczy w miejscach publicznych oraz instytucjach rozwieszano plakaty zapraszające na koncert. Plakaty zawierały informacje współfinansowaniu zadania ze środków PFRON oraz opatrzone były logo PFRON. Podczas koncertów rozkładany był także wykonany w ramach projektu Roll-up informujący o roli PFRON w zadaniu.

Szacuje się, że liczba widzów podczas koncertów wyniosła ok. 500 osób.

W okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne 2 razy w tygodniu ( wtorek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania zostało zorganizowanych 70 warsztatów muzycznych po 2 godziny. Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków.
 • zorganizowano 3 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, które odbyły się w dniach: 07.05.2018 r. w Kościele Świętej Rodziny w Szczecinie, 10.06.2018 r. w Kościele p.w. Wniebowstąpienia NMP w Międzywodziu, 12.12.2018 r w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej.
  W realizację tego celu programowego zaangażowani byli: 1 Dyrygent, 2 Muzykoterapeutów oraz 4 wolontariuszy. Podczas koncertów Orkiestra zaprezentowała 10 utworów muzycznych przygotowanych w ramach przeprowadzonych warsztatów muzycznych. Przed każdym koncertem Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, w celu zaproszenia jak największej liczby słuchaczy w miejscach publicznych oraz instytucjach rozwieszano plakaty zapraszające na koncert. Plakaty zawierały informacje o współfinansowaniu zadania ze środków PFRON oraz opatrzone były logo PFRON. Podczas koncertów rozkładany był także wykonany w ramach projektu Roll-up informujący o roli PFRON w zadaniu. Liczba widzów podczas koncertów to ok. 200 osób.

W okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne – organizowane 2 razy w tygodniu ( wtorek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania w drugim okresie finansowania zostało zorganizowanych 85 warsztatów muzycznych po 2 godziny – łączny czas zajęć : 170 godzin (340 godzin w okresie 01.04.2017-31.03.2019), łączna liczba udzielonego wsparcia 1020 godzin (2040 godzin. w okresie 01.04.2017-31.03.2019). Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków: Dyrygenta i 2 Muzykoterapeutów wspieranych przez 3 wolontariuszy.
 • zorganizowano 5 koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan. Łączny czas koncertów: 10 godzin (20 godzin w okresie 01.04.2017-31.03.2019) , Łączna liczba godzin udzielonego wsparcia: 60 (120 w okresie 01.04.2017-31.03.2019).
  Koncerty odbyły się w dniach: 07.05.2018 r. w Kościele Świętej Rodziny w Szczecinie, 10.06.2018 r. w Kościele p.w. Wniebowstąpienia NMP w Międzywodziu, 12.12.2018 r. w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, 26.01.2019 r. w Domu Kultury 13MUZ w Szczecinie oraz 28.03.2019 roku w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie.
  W realizację tego celu programowego zaangażowani byli: 1 Dyrygent, 2 Muzykoterapeutów oraz 4 wolontariuszy. Podczas koncertu Orkiestra zaprezentowała 14 utworów muzycznych przygotowanych w ramach przeprowadzonych warsztatów muzycznych. Przed każdym koncertem Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, w celu zaproszenia jak największej liczby słuchaczy w miejscach publicznych oraz instytucjach rozwieszano plakaty zapraszające na koncert. Plakaty zawierały informacje o współfinansowaniu zadania ze środków PFRON oraz opatrzone były logo PFRON. Podczas koncertów rozkładany był także wykonany w ramach projektu Roll-up informujący o roli PFRON w zadaniu. Liczba widzów podczas koncertów to ok. 200 osób.