Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Sfinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Funduszu Solidarnościowego
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” –
edycja 2020 – 2021

 

Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu usług asystenta dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Powiatu polickiego (gmina Dobra, Kołbaskowo, Police). Usługi asystenckie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i polegać będą na udzielaniu bezpośredniej pomocy w wypełnianiu codziennych obowiązków, a także realizacji innych aktywności wymagających obecności i asysty drugiej osoby.

Usługi świadczone przez Asystentów Osoby Niepełnosprawnej będą miały za zadanie umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością stwarzając im w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju, wsparcie w tych momentach, w których sami nie mogą sobie poradzić. Zakres usług asystentów obejmował będzie między innymi wsparcie w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego, asystowanie w załatwianiu spraw bieżących takich jak: zakupy, wyjście, powrót oraz / lub dojazd w wybrane miejsce, asystowanie podczas uczestnictwa w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych.

Grupa docelowa

– 15 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami takimi jak wskazanie konieczność stałej długotrwałej opieki lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;

– 30 dorosłe osoby posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania zgodnie z celami programu będzie rozpowszechnianie usług asystentów jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami takimi jak wskazanie konieczność stałej długotrwałej opieki lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wartość finansowania: 1 164 400,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 1 164 400,00 zł.