Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn. „Ogród terapeutyczny współfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zadanie polega na prowadzeniu hortiterapii dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną i współistniejącymi sprzężeniami w wieku od 3 do 60 r.ż., uczestników prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie (PSONI Koło w Szczecinie) placówek tj. Centrum Małego Dziecka, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Hortiterapia jest formą rehabilitacji wspomagającą leczenie i rehabilitację za pomocą ogrodu. Terapia prowadzona będzie w sposób bierny i czynny i odbywać się będzie w budynku oraz na terenie zielonym przy ulicy Rostockiej 125 w Szczecinie.

Terapia ta polega na urządzaniu ogrodów przystosowanych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi, które uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin oraz stymulacji sensorycznej z wykorzystaniem kwiatów, roślin i innych nasadzeń.

Osoby z niepełnosprawnościami, które będą uczestniczyć w zadaniu zostaną podzielone na kilka grup terapeutycznych, które przy wsparciu terapeuty będą przez cały rok dbać o odpowiednie nasadzenia, pielęgnację oraz nawodnienie roślin. Ogród terapeutyczny będzie służył Beneficjentom zadania w trakcie wszystkich pór roku, dzięki czemu nabędą umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie na przykładzie konkretnych roślin i nasadzeń, a także nabędą wiedzę i umiejętność wykonywania prac ogrodowych służących pielęgnacji w zależności od zmian pogodowych i temperatury powietrza (np. przygotowanie gleby i wysiew wiosną, przycinanie, pielęgnacja, podlewanie latem, prace porządkowe jesienią, zabezpieczenie roślin przed zimą , itp.).

Uczestnicząc w pracach ogrodowych i pozostając w kontakcie z przyrodą, osoby z niepełnosprawnościami stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem oraz korzystają z walorów sensorycznych znajdującej się w nim roślinności.

 

Termin realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 sierpnia 2019 r. do dnia 17 listopada 2019 r.

 

Rekrutacja Beneficjentów zadania odbywać się będzie w sposób ciągły, przez cały okres trwania zadania.