Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

„Zakup niezbędnego wyposażenia oraz wymiana zużytego w Warsztacie Terapii Zajęciowej.”

 

Celem projektu jest zakup niezbędnego wyposażenia oraz wymiana zużytego w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie w postaci bieżni elektrycznej kardio oraz wanny do masażu.

Bieżnia umożliwi uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej, w tym szczególnie osobom z nadwagą efektywniej uczestniczyć w zajęciach ruchowych z uwzględnieniem indywidualnych planów, których celem jest obniżenie masy ciała i podniesienie parametrów zdrowotnych uczestników warsztatu.

Natomiast wymiana dwudziestoczteroletniej wanny do masażu podwodnego na nową umożliwi bezawaryjne stosowanie zabiegów hydroterapeutycznych dla uczestników WTZ objętych wskazaniami lekarskimi.

Termin realizacji: 14.10.2020 r. – 31.10.2021 r.

Dofinansowanie: 40 941,76 zł

Całkowita wartość zadania: 51 177,20 zł