Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Sfinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Funduszu Solidarnościowego
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” –
edycja 2023

Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu usług asystenta dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Powiatu polickiego (gmina Dobra, Kołbaskowo, Police). Usługi asystenckie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i polegać będą na udzieleniu bezpośredniej pomocy w wypełnieniu codziennych obowiązków, a także realizacji innych aktywności wymagających obecności i asysty drugiej osoby. 

Usługi świadczone przez Asystentów osobistych z niepełnosprawnościami będą miały za zadanie umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną stwarzając im w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju, wsparcie w tych momentach, w których sami nie mogą sobie poradzić. Zakres usług asystentów obejmował będzie między innymi wsparcie w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego, asystowanie w załatwieniu spraw bieżących takich ja: zakupy, wyjście, powrót oraz / lub dojazd w wybrane miejsce, asystowanie podczas uczestnictwa  rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych.

Osoby chcące przystąpić do zadania będą mogły zgłosić swój udział osobiście lub elektronicznie w Ośrodku Oparcia Społecznego PSONI Koło w Szczecinie, określić zakres niezbędnego wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością.

Grupa docelowa

  • 14 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • 45 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym
    ze sprzężeniami,
  • 35 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  • 5 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym

Z terenu Gminy Miasto Szczecin, Powiatu polickiego (Gmina Dobra, Kołbaskowo, Police) – województwo zachodniopomorskie.

Wartość dofinansowania: 1 121 890,00 zł

Całkowity koszt zadania:  1 121 890,00 zł